BeoInTech play
  • SHARE
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

BeoInTech

BeoInTech se bazira na iskustvu i naučnoj utemeljenosti, kao i energiji i želji da se inovativne ideje komercijalizuju. Tim čine Đorđe Janaćković, profesor na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji poseduje višegodišnje iskustvo u oblasti inženjerstva materijala i hemijskih tehnologija, Aleksandar Janaćković, diplomirani inženjer tehnologije, direktor startapa i Nikola Janaćković, student Tehnološko-metalurškog fakulteta.

Ideja o njihovom visokoaktivnom cink-oksidu je proistekla iz komunikacije sa proizvođačima stočne hrane i poznavanja EU regulative kojom se limitira maksimalno dozvoljena koncentracija cinka na osnovu čega su i napravili prvi proizvod. Imajući u vidu tendenciju smanjenja cinka i u drugim industrijama, ovaj proizvod ima mogućnost da postane dobra i ekološki prihvatljiva alternativa.

Uz projekat OTP Generatora, planiraju da sprovedu dodatna istraživanja za upotrebu visokoaktivnog cink-oksida u industiji guma i na taj način ubrzaju komercijalizaciju proizvoda.

Partneri projekta Generator ZERØ su: