nasa-kuca play
  • SHARE
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Naša kuća

„Naša kuća“ je projekat koji je već udahnuo novi život papirnom otpadu kroz ručno izrađen ART papir od paklica cigareta. Dvadeset osoba sa razvojnim poteškoćama, glavni su kratori ove nove vrednosti i na dobrom su putu da sebi obezbede ekonomsku samostalnost i novi život.

Kroz aktuelni projekat sa kojim su konkurisali za GENERATOR ZERO 2023 žele da ručno pravljenom papiru sa dodatkom biorazgradivih aditiva omoguće nove oblike i upotrebne vrednosti. U pitanju su biorazgradive i reciklabilne posude za dostavu hrane. Efekat na smanjenje CO2 otiska je mnogostruk: smanjiće se i sprečiti nakupljenje papirnog otpada, paljenje doponija, štedi se energija i voda, smanjuje se seča šuma.

Ovaj tim angažuje i edukuje lokalno stanovništvo o značaju reciklaže i postavlja male pogone cirkularne ekonomije, dok sa puno ljubavi povezuje preduzetništvo, osobe ometene u razvoju i građane.

Partneri projekta Generator ZERØ su: