Noxa-test play
  • SHARE
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Noxa Test

Ovaj tim čine Jelena i Marko Komloš. Jelena je završila osnovne studije u oblasti bakteriologije biljaka na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, a master studije na Hebrejskom Univerzitetu u Jerusalimu (Izrael).  Marko je u veterini više od 15 godina. Radio je na pozicijama tehničara kao i veterinara kliničara, a naučno-istraživačkim projektima se bavi i danas.

Ovim projektom uspeli su da spoje specijalistička znanja i zajednička istraživačka iskustva koja su iskoristili da uobliče svoje rešenje koje smanjuje proizvodnju ugljen-dioksida time što je nosač proizvoda od biorazgradivog materijala i nije potrebna velika količina enegrije za izradu.

Cilj jeste da teže decentralizaciji laboratorija ali i da sakupe sredstva kako bi u laboratorijskim uslovima uspeli da završe dizajn samog proizvoda, sa nadom da će što pre moći da izađu sa gotovim proizvodom na tržište.

Partneri projekta Generator ZERØ su: