finalisti-5-min play
  • SHARE
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

B FRESH TECHOLOGIES

Da li možete da nam opišete vaše rešenje?

Pružamo inovativno, ekološki prihvatljivo rešenje za smanjenje prehrambenog otpada koji predstavlja jedan od najvećih problema u proizvodnji hrane i lancima snabdevanja. Otpad od hrane je odgovoran za 8-10% globalne emisije gasova staklene bašte. Naš tim je razvio proizvod, B-FRESH sprej, koji rešava problem brzog kvarenja svežeg voća i povrća. U pitanju je emulzija kojom se oblaže unutrašnjost postojeće ambalaže: plastične, kartonske, papirne kutije; drvene gajbice. Unutrašnjost ambalaže se poprska sprejem, a tokom sušenja se formira nerastvoran i transparentan sloj zahvaljujući kome se produžava rok trajanja namirnica. Važno je napomenuti da prisustvo tog zaštitnog sloja ne utiče na izgled ambalaže, način primene, kao ni na senzorska svojstva upakovanih namirnica. Emulzija je na bazi prirodnih materijala, hitozana i želatina, a pored toga, sadrži i aktivne komponente, kao na primer esencijalna ulja i soli nekih metala, poput cinka, a koje imaju antimikrobna i antioksidativna svojstva, te štite hranu od kvarenja. Sve komponente koje ulaze u sastav ove emulzije se nalaze na GRAS listi, što znači da su bezbedne za ljudsku upotrebu i nemaju negativnog uticaja na životnu sredinu. Aktivne komponente su inkapsulirane u biopolimernu matricu i sporo se otpuštaju praveći zaštitnu atmosferu u pakovnom materijalu. Naša emulzija sprečava kvarenje svežih namirnica delujući na različite uzročnike kvarenja i potvrđeno je da ima dejstvo na bakterije, gljivice i plesni. Na taj način naš proizvod ne samo da produžava rok trajanja svežih namirnica već i obezbeđuje zdraviju hranu potrošačima. Akreditovana laboratorija je potvrdila da primena naše emulzije dovodi do produženja roka trajanja ispitivanih namirnica od 75 do 100 %, pri čemu se produženje od 100% postiglo upravo kod najosetljivijih namirnica, kao što su maline i ostalo bobičasto voće.

Kako vaše rešenje doprinosi smanjenju karbonskog otiska?

Svake godine 1,3 gigatona jestive hrane završi kao otpad, pri čemu se oslobađa 3,3 gigatona CO2 ekvivalenta, što predstavlja 8% globalne emisije CO2 . To znači da je 1 kg prehrambenog otpada ekvivalentan sa 2,5 kg CO2. Otprilike trećina proizvedene hrane na globalnom nivou završi kao otpad, pri čemu čak 40% tog otpada čine voće i povrće. Prema studiji koju je sproveo WRAP u Ujedinjenom Kraljevstvu, 60% prehrambenog otpada iz domaćinstava potiče od hrane kojoj je istekao rok trajanja. Prema podacima Organizacije UN za Hranu i Poljoprivredu, godišnje više od 1,3 milijarde tona hrane namenjene ljudskoj ishrani završi kao otpad. To predstavlja gubitak od više od 1000 milijardi dolara, i duplo je izraženiji u razvijenim zemljama u odnosu na zemlje u razvoju. Prema navodima UN Organizacije, skoro svake godine potrošači u razvijenim zemljama bace 222 miliona tona hrane, što izraženo u brojkama, predstavlja skoro celokupnu neto proizvodnju hrane podsaharske Afrike (230 miliona tona). Bacanje hrane, materijalni gubici, kao i emisija CO2 koja pri tom nastaje su gorući problem savremenog drustva. Naš proizvod time što produžava rok trajanja hrane, utiče na smanjenje otpada, a posledično i na emisiju CO2. Testovi sprovedeni u akreditovanoj laboratoriji su pokazali da 2g naše emulzije štiti 0.5 kg svežeg voća ili povrća. Na primer, tokom 2021. godine u Srbiji je proizvedeno 130.662 tona malina, 155.137 tona višnje, 155.718 tona grožđa i ako pretpostavimo gubitke od minimum 10 % , prehrambeni otpad od samo ove tri kulture bi iznosio 44.152 tone, što je ekvivalentno 110.379 tona CO2. Primenom B-FRESH spreja može se značajno smanjiti ova količina CO2 i time smanjiti CO2 otisak u proizvodnji voća. Slične računice se mogu izvesti i za ostale vrste voća i povrća, čime se može sagledati stvarni efekat primene našeg proizvoda na emisiju CO2. Naravno, ne treba zanemariti ni ekonomske efekte primene našeg proizvoda i uštede koje naši klijenti ostvaruju.

Ukoliko pobedite na koji način ćete iskoristiti 2.000.000 dinara?

Nagradu želimo da upotrebimo za realizaciju aktivnosti neophodnih za naš dalji razvoj, a koje nismo u mogućnosti da pokrijemo iz naših sredstava koje trenutno imamo na raspolaganju. Ono što je trenutno za nas najvažnije, to je da organizujemo serijsku proizvodnju, kao i da razvijemo prodaju. Deo nagrade bi želeli da upotrebimo za aktivno traženje investitora što podrazumeva aktivne nastupe na investitorskim danima i raznim takmičenjima startup-ova. Deo novca od nagrade bismo uložili u dobijanje odgovarajućih sertifikata za naš novi proizvod B-FRESH „pads“, odnosno uložaka za ambalažu, što bi omogućilo puštanje i ovog proizvoda u promet. Takođe, dosadašnja ispitivanja na terenu su pokazala da B-FRESH sprej deluje kao repelent za puževe koji su velike štetočine u poljoprivredi, a za koje ne postoje odgovarajuća sredstva za zaštitu. Deo sredstava od nagrade želimo da usmerimo na pokretanje postupka registracije modifikovane formulacije B-FRESH emulzije koja se pokazala kao efikasan repelent i biopesticid. Kako nam je u planu da proizvodnju proširimo i na inostrano tržište, deo novca bi otišao na testiranje i dobijanje odgovarajućih potvrda u sertifikovanim laboratorijama, a koje su neophodne da bi se dokazalo da je naš proizvod usaglašen sa Evropskim regulativama za predmete opšte upotrebe koji dolaze u kontakt sa hranom, te da bismo dobili odgovarajuće izvozne dozvole. Najveći deo novčanih sredstava bismo uložili u marketing, da na sve načine povećamo vidljivost našeg proizvoda i da se približimo što većem broju potencijalnih kupaca. U tu svrhu bismo pokrenuli kampanju digitalnog marketinga, ali i pokrili troškove nastupa na specijalizovanim sajmovima. Pored toga, želimo da pokrenemo crowdfunding kampanju za prikupljanje sredstava, jer smatramo da, kao projekat od društvenog značaja i sa potencijalno velikim impaktom, možemo da očekujemo uspeh kroz ovaj vid finansiranja. Osim novčane nagrade, sve ostale predviđene aktivnosti i beneficije koje dobijaju finalisti od velikog su značaja za naš projekat. Kroz sve ove planirane aktivnosti, naša startup kompanija očekuje ne samo povećanje prodaje postojećeg proizvoda – B-FRESH spreja koji produžava rok trajanja svežeg voća i povrća, već i pokretanje novih proizvoda što umnogome može da ubrza razvoj i rast komanije ali i da privuče investitore.

Partneri projekta Generator ZERØ su: