finalisti-6-min play
  • SHARE
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

DT BAJK

Da li možete da nam opišete vaše rešenje?

Projekat „Bajk“ je Airbnb za bicikle. Aplikacija u kojoj sa jedne strane imamo ljude koji poseduju bicikle, a sa druge strane ljude kojima je potreban bicikl. Ukoliko vam bicikl stoji na terasi ili u podrumu zgrade, zašto ga ne biste izdali vašem komšiji? Komšija, sa druge strane, nema mesto gde bi držao bicikl, a radije bi biciklom otišao danas na posao nego da koristi auto, te tako pravi gužvu, gubi vreme na traženje parkinga i dodatno zagađuje okolinu… Verujemo da je izazov gde ostaviti bicikl kada dođemo na posao ili na željenu lokaciju; gde da ga parkiramo, gde neko drugi može da ga preuzme. Želimo da omogućimo da iznajmljivanje bicikala bude pristupačnije, i cenovno i logistički. Na više mesta u gradu bili bi postavljeni punktovi (bike hub-ovi) gde se mogu ostaviti bicikli, čime ćemo olakšati ljudima da koriste bicikl kao prevozno sredstvo, ne nužno samo za rekreaciju. Korisnici aplikacije biraju lokaciju sa koje žele da pokupe bicikl: direktno od vlasnika ili iz bike hub-a gde se bicikli odlažu. Ovim projektom želimo da podstaknemo ljude na korišćenje bicikli kao alternativnog vida prevoza do posla i nazad, smanjujući značajno svoj karbonski otisak. Kako bi obezbedili dovoljan broj bicikli za korišćenje, kao i podstakli ekonomiju deljenja, građani koji ne koriste svoj bicikl u redovnoj meri, mogu ga pozajmiti na korišćenje projektu „Bajk”, čime bi zauzvrat dobili deo prihoda od svakog iznajmljivanja. Podela prihoda vezana je za broj iznajmljivanja tog konkretnog bicikla, čime podstičemo korisnike da nude kvalitetniji bicikl za izdavanje. Prihod koji dolazi u organizaciju služi za pokrivanje troškova (plate, održavanje softvera, servisiranje bicikli), kako bi ceo projekat bio održiv, dok se sav profit ulaže u ekološke aktivnosti (sadnja drveća, zajedničke baste itd..).

Kako vaše rešenje doprinosi smanjenju karbonskog otiska?

Cilj nam je da povećamo svest ljudi o dobrobitima vožnje bicikla, sa akcentom na očuvanje zdravlja, životne sredine i smanjenje CO2. Želimo da razvijemo strategiju kroz 4 ključna koncepta: 1. Vidljivost – kroz kreativan sadržaj na društvenim mrežama, „succes story“ primerima korisnika, zabavnim pričama strastvenih vozača bicikla i generalno jedinstvenim sadržajem, da budemo vidljivi što većem broju ljudi koji se okupljaju oko nas sa sličnim interesovanjima i vrednostima. 2. Društvena odgovornost – organizovanje volonterskih aktivnosti poput sadnje drveća, i pokretanja peticija kako bi se povećala kilometraža biciklističkih staza i omogućilo bezbednije i komfornije korišćenje bicikala. 3. Edukacija – svi učesnici saobraćaja su važni. Edukacija se odnosi na dve ključne grupe: vozače bicikala (ili buduće vozače bicikala) bazičnim stvarima biciklizma (časovi vožnje, pravila učestvovanja u saobraćaju, bezbednost prilikom vožnje u raznim vremenskim prilikama, prava i odgovornosti, preglednost staza po delovima grada i slično), i vozača motornih vozila: povećanje svesti vozača o biciklistima (kako ih propuštaju, povećana pozornost pažnje i slično), čime povećavamo bezbednost i samim tim i spremnost ljudi da voze bicikle. 4. Razvoj aplikacije i servisa – glavni cilj je razvijanje aplikacije koja je laka i jednostavna za korišćenje, kako ljudima koji izdaju bicikle, tako i onima koji žele da iznajme. Glavni segmenti aplikacije i servisa se u budućnosti odnose na: – Jednostavnu pretragu bicikala u bližem okruženju – Brzo zakazivanje iznajmljivanja – Preglednost istorije korišćenja bicikla – Mogućnost iznajmljivanja i kargo i električnih bicikala – Osiguranje i održavanje bicikala plaćeno od strane „Bike“ servisa – Pravljenje Bike hube-ova po glavnim lokacijama u gradovima, kako bi preuzimanje bicikala bilo još dostupnije i brže većem broju korisnika. Bike hub-ovi se nalaze, između ostalog, ispred poslovnica OTP banke.

Ukoliko pobedite na koji način ćete iskoristiti 2.000.000 dinara?

Na razvoj i održavanje softvera. Delom novca finansira se razvoj i održavanje softvera, kao i plate zaposlenih na samom početku, dok aplikacija ne dostigne neophodan broj korisnika. Takođe, novac bi išao i na marketing aktivnosti u svrhu promovisanja i približavanja usluge krajnjim korisnicima. Ultimativni cilj je da aplikacija postane viralna, kako dalje ne bismo morali da ulažemo novac u marketinške aktivnosti. Deo budžeta rezervisan je za osiguranje bicikli od potencijalne krađe i oštećenja (podrazumeva saradnju sa osiguravajućim društvom – potencijalna saradnja sa OTP bankom). Takođe, ovaj budžet se koristi za servisiranje i redovno održavanje bicikala koje su u opticaju, kako bi se osigurala bezbednost i vrhunsko iskustvo korisnika. Naravno, poslednji deo sredstava bi bio uložen u izgradnju bike hub-ova. Bike hub-ovi se postavljaju na glavne tranzitne tačke u gradu, kao i ispred poslovnica OTP banke. Bike hub-ovi podrazumevaju iznajmljeni prostor ili izgradnju adekvatnog prostora za lako i bezbedno odlaganje bicikala.

Partneri projekta Generator ZERØ su: