Da li će stariji ili mlađi biti više upoznati sa digitalnom transformacijom? – Nema pravila.

Najveća prednost digitalizacije je dostupnost informacija u realnom vremenu na način koji je prilagođen pojedincu, prema rečima Janka Pavlovića, suvlasnika Digital Worx-a. Digital Worx kompanija je deo tima transformatora koji su ponudili svoje stručno znanje u digitalizaciji poslovanja u okviru velikog nagradnog konkursa Generator 2.0, koji je pokrenula Societe Generale banka.

Janko ističe da je jedan od osnovih benefita vizualizovanje informacja koje su nam do sada bile nevidljive, a koje omogućuju merljivost procesa u okviru jedne kompanije. Da saznate koji su to izazovi sa kojima se komapnije najčešće suočavaju, i kako digitalna transformacija utiče na njihovo rešavanje, pogledajte video.

Misiju Generatora podržavaju: