Da li je digitalna transformacija samo tehnološki proces?

Digitalna transformacija se prvenstveno tiče biznis modela kompanija i uslovljena je promenama koje današnjica nosi, kao i brzim tempom života. Ovo su reči Aleksandra Milosavljevića komercijalnog direktora kompanije Mainstream, koja je deo tima transformatora koji su ponudili svoje stručno znanje u digitalizaciji poslovanja u okviru velikog nagradnog konkursa Generator 2.0, koji je pokrenula Societe Generale banka.

Digitalna transformacija je neminovnost, a na vlasnicima kompanija je da odluče da li će započeti taj proces. Na početku je svakako najbitnije definisati zašto treba sprovesti digitalnu transformaciju. Bilo da je primarni motiv ušteda resursa, ubrzanje procesa, ili bolja interna komunikacija, ovaj korak će svakako imati uticaja na celokupno poslovanje.

Misiju Generatora podržavaju: