Kosta Andrić, ICT Hub: Danas u Srbiji ljudi donose odluke o kupovini na internetu

„Danas u Srbiji ljudi donose odluke o kupovini na internetu“, tvrdi Kosta Andrić, izvršni direktor ICT HUB-a. ICT HUB je deo tima transformatora koji su ponudili svoje stručno znanje u digitalizaciji poslovanja, u okviru velikog nagradnog konkursa Generator 2.0, u organizaciji Societe Generale banke Srbija.

Kosta ističe da na osnovu informacija koje sada imaju, kompanije mogu da osmisle bolje i povratne ponude, da blagovremeno odgovaraju na primedbe korisnika, kao i da pitaju svoje korisnike za mišljenje. Digitalna transformacija je omogućila kompanijama tu dvosmernu komunikaciju, koja je od nemerljivog značaja.

Misiju Generatora podržavaju: