rem-hab-min play
 • SHARE
 • facebook
 • twitter
 • linkedin

REM Hub

Suština ideje

REM Hub predstavlja jedinstveni ekosistem promocije, prodaje i komunikacije. Platforma (sajt) objedinjuje digitalni doživljaj (interaktivni 360° virtuelni salon), prodavnicu i mrežu kreativaca koji bi imali mogućnost da svoje produkte plasiraju potencijalnim kupcima kao i da pronađu saradnike za buduće projekte.

Kako ideja pomaže malim i srednjim preduzećima da prevaziđu krizu?

Rem Hub pomaže malim i srednjim preduzećima da povećaju svoju digitalnu vidljivost i ispričaju svoju viziju u fantastičnom virtuelnom okruženju. Kroz transparentnu mrežu stvaraoci će brze doći do kvalitetnih saradnika i time smanjiti utrošeno vreme i finansijski ulog. Svaki kreator će moći da predstavi svoj proizvod u klasičnoj 2d formi, dok bi sa standard i premium paketom njihovi proizvodi bili prikazani u 3d formatu. Kreator stvara intimniji vid prezentacije, dok će potrošač to iskusiti u prvom licu. Želimo da osnažimo lokalnu zajednicu zanatlija i povećamo potražnju proizvoda vrhunskog kvaliteta. Budućnost ideje je da uključimo VR i AR tehnologiju i otvorimo vrata ka globalnom tržištu.

Šta vas je motivisalo da razvijete ideju?

Zbog kodifikovanih načina prezentacije, nedostatka budžeta za marketing kao i skupih cena za učešće u showroom-ovima, kreatori propuštaju važne poslovne prilike. Nakon dugogodišnje saradnje odlučile smo da odemo korak dalje i da stvorimo interaktivniji i pristupačniji vid prezentacije. Smatramo da se sa razvojem tehnologije menja svest potrošača i da je neophodno pružiti novo iskustvo, pogotovo nakon pandemije.

Ideja u tezama

 • Digitalna platforma
 • Ekosistem promocije, prodaje i komunikacije
 • Odživost – socijalni (transparentnost), ekonomski i ekološki aspekt
 • Fantastični virtuelni showroom
 • Interaktivni doživljaj iz prvog lica
 • Online shop
 • Unakrsna komunikacija izmedju kreatora i potrošača (princip društvenih mreža)
 • Umrežavanje REM Hub-a sa ostalim društvenim mrežama
 • Paketi za kreatore: Basic (free of charge – dostupan svima) Standard, Premium
 • VR i AR doživljaj

O timu

Nosioci ove ideje su Gala Borović i Irena Mirković. Gala je modni dizajner, nakon školovanja u Srbiji i Holandiji osniva svoj brend odeće. Brend se zasniva na proizvodnji unikatnih i malih serija sa fokusom na print, tekstil i re-invenciju odevnih silueta prošlosti. Irena Mirković je multimedijalni umetnik koji radi kao freelance video producent i grafički dizajner. Oko sebe imaju stručnjake iz različitih sfera sa kojima će sarađivati na razvijanju projekta.

Korisni linkovi

https://www.instagram.com/galaborovic/

https://www.youtube.com/user/iirenamirkovicc


Misiju Generatora podržavaju: