Uslovi korišćenja

Pristup ovoj Internet prezentaciji i podacima sadržanim na njoj podložni su dole navedenim uslovima i odredbama.

Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd

Upisana u registar Agencije za privredne registre, pod brojem registracije 12314
Osnivački kapital: 23.723.021.200,00 RSD
Matični broj: 07552335
Sedište: Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b, 11070 Novi Beograd
Predsednik Izvršnog odbora: Maria Rousseva

Uslovi korišćenja

Sve informacije dostupne na Internet prezentaciji www.generator.rs, koji je u vlasništvu Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, isključivo su informativnog karaktera i ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe.

Informacije koje Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd objavljuje na ovoj Internet prezentaciji smatraju se tačnima i pouzdanima u vreme njihove objave. Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd može u svakom trenutku, bez prethodne najave ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na ovoj Internet prezentaciji.

Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd stalno proverava i aktualizuje informacije naovoj Internet prezentaciji. Uprkos svoj brižljivosti, moguće je da su se podaci u međuvremenu promenili. Stoga, Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd ne može preuzeti odgovornost za korišćenje informacija sa njene Internet prezentacije jer su one samo informativnog karaktera i ne smatra se odgovornom za eventualne posledice koje mogu nastupiti na osnovu drugačijeg tumačenja materijala na ovoj Internet stranici. Za dodatne informacije, molimo, obratite se zaposlenima Banke.

Molimo Vas da vodite računa o tome da slanje poruka putem elektronske pošte na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlašćenom pristupu trećih lica ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka primljena putem elektronske pošte smatraće se nepoverljivom, te Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka.

Isključenje odgovornosti

Saglasni ste da koristite Internet prezentaciju Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd na sopstveni rizik. Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak informacija koje mogu da se dese prilikom upotrebe ove Internet prezentacije ili usluga, servisa i softvera koji se nalaze na ovoj Internet prezentaciji. Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd neće biti odgovorna za bilo kakvu materijalnu i/ili nematerijalnu štetu i/ili izmaklu dobit, koja može proisteći iz korišćenja ove Internet prezentacije i/ili njenog sadržaja i/ili nedostupnosti iste.

Povezivanje na treće lokacije – linkovi

Pojedini linkovi sadržani na Internet prezentaciji www.generator.rs, koji je u vlasništvu Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, mogu voditi  do internet prezentacija koje nisu u vlasništvu banke.Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd ne odgovara za sadržaj koji se nalazi na internet prezentacijama trećih lica niti ih na bilo koji način podržava.

Autorska prava

Svi elementi na ovoj Internet prezentaciji su zaštićeni u pogledu autorskog prava, i isključivo su vlasništvo Societe Generale Group i Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd. Zadržana su prava u pogledu autorskih prava trećih lica.

Korišćenje HTML-cookies/kolačića

Korišćenjem ove Internet prezentacije, prihvatate korišćenje HTML-cookies/kolačić koji se postavljaju na Vaš računar i predstavljaju tekstualne datoteke koje prilikom Vaše posete Internet prezentaciji šalju nazad informacije o Internet prezentacija sa kojih ste došli na ovu Internet prezentaciju i kretanju kroz nju. Prikupljanje ovih informacija pomaže Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd da bolje prepozna navike posetilaca ove Internet prezentacije  kako bi mogla da poboljša pretragu Internet prezentacije i unapredimo njeno funkcionisanje. Možete onemogućiti kolačiće aktiviranjem postavke na svom pretraživaču koja Vam omogućava da odbacite podešenja svih ili nekih kolačića.

Prikupljanje podataka korisnika

Na ovoj Internet prezentaciji  se prikupljaju Vaši  podaci, kao korisnika Internet prezentacije, koje ostavljate dobrovoljno u formularu i to se smatra Vašom saglasnošću da se ti Vaši podaci koriste u svrhu: kontakata, statističke obrade posećenosti ove Internet prezentacije, komunikacije sa predstavnicima Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd radi dodatnog informisanja i realizacije učešća u konkursu Generator 2.0. Garantujemo da Vaše podatke prikupljene na taj način koristimo isključivo za potrebe realizacije konkursa Generator2.0.

Ukoliko ne želite da se Vaši podaci koriste u naznačene svrhe molimo da nas kontaktirate slanjem poruke na na adresu elektronske pošte info[at]generator.rs i odjavite se sa liste.